top of page

Peniste Siğil Tedavisi Ankara

peniste siğil tedavisi ankara

Peniste Siğil Nedir?

Peniste siğil, erkeklerde en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalıktır ve insan papilloma virüsünden (HPV) kaynaklanır. Erkeklerde cinsel organda siğil, penisin üzerinde veya skrotum denilen torbaların üzerinde yumuşak, ten rengi ile kahverengi et çıkıntıları şeklinde bulunur. Erkek cinsel organda siğil tedavisinde, siğil dondurma, siğil yakma ve lazerle siğil tedavisi uygulanmaktadır. Peniste siğil tedavisi fiyatları için bize ulaşabilirsiniz.

Hpv Virüsü Nedir?

 

Dünya çapında, HPV enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyondur. Cinsel açıdan aktif insanların % 50-75'i hayatları boyunca genital HPV ile enfekte olmuştur. Cinsel olarak aktif genç yetişkin erkeklerin % 1–5'inin fizik muayenesinde genital siğil tesbit edilmektedir. En yüksek yaş grubu 25 - 29 yaşları arasıdır. Genellikle, genital siğilleri olan bir kadınla cinsel ilişkide bulunan erkeklerin yaklaşık % 75'inde 8 ay içerisinde cinsel organda siğil gelişecektir.  

Bugüne kadar 200'den fazla HPV tipi tanımlanmıştır. Cinsel olarak 40'tan fazla HPV tipi bulaşabilir. HPV, kanser risklerine göre yüksek riskli veya düşük riskli tiplere ayrılabilir. Genital siğiller yaklaşık % 90'ına HPV-6 veya HPV-11 adındaki düşük riskli tipler neden olur. Aynı anda farklı HPV tipleri ile enfekte olabilirsiniz. 

Erkek Cinsel Organda Siğil Neden Çıkar?

Yetişkinlerde, genital HPV enfeksiyonu sıklıkla cinsel ilişki ve daha az yaygın olarak oral seks, deriden direkt temas ve hpv bulaşmış malzemeler tarafından bulaşır. Çocuklarda, HPV cinsel istismar, gebelikte anneden bebeğe bulaşma, yakınlarıyla cinsel olmayan temas ve hpv bulaşmış malzemeler aracılığıyla bulaşabilir. 

 

Erkek Cinsel Organda Siğil Nasıl Gelişir?

HPV virüsü, epidermisin bazal katmanındaki hücrelere, deri veya mukozadaki mikro aşınmalar nedeniyle yerleşir. Genital enfeksiyon oluşması için kuluçka süresi 3 hafta ile 8 ay arasında olup, ortalama 2-4 ay civarındadır. Aşağıdaki faktörlere sahip kişilerde Hpv enfeksiyonu daha sık görülür:

  • İmmün yetmezlik (bağışıklık sistemi bozuklukları),

  • Korunmadan yapılan cinsel ilişki,

  • Birden çok cinsel partner,

  • Partnerinizin birden çok cinsel partneri olması,

  • Mevcut cinsel yolla bulaşan hastalık,

  • Erken yaşta başlanan cinsel ilişki,

  • Yeni bir partnerle buluşma arasında kısa süre bile olsa dikkatsiz bir cinsel aktiviteye girmek,

  • Sünnet olmamak,

  • Sigara içmek,

  • Penis bölgesindeki nem, maserasyon ve travmalar.

 

Peniste Siğil Belirtileri Nelerdir?

 

Peniste siğiller genellikle herhangi bir şikayete neden olmazlar. Çok nadiren kaşıntılı veya ağrılı olabilir. Penil siğiller tipik olarak başlangıçta küçük ve  yumuşak papüller halinde bulunur. Lezyonlar ayrı ayrı veya bitişik  olabilir . İhmal edilen lezyonlar karnabahar benzeri olabilir. Renk oldukça değişkendir ve ten renginde aşırı pigmentli bir yapıya kadar farklı olabilir. 

Cinsel Organda Siğil Tanısı Nasıl Konur?

Cinsel organda siğil tanısı tamamen fiziksel bulgulara dayanarak konur. Yapısal özellikler çok değişken olabilir. Genelde deriden kabarık papül tarzında yapılardır. Nadiren yüzeyel olabilir. Bazen penis siğillerin teşhisine yardımcı olmak için asetik asit testi kullanılabilir. Deri biyopsisi siğili olmayan hastalarda pek başarılı değildir. HPV DNA testi malign hastalık gelişme riskini etkileyebilecek HPV tipini göstermesine rağmen, HPV tiplemesi erkeklerde genellikle rutin tanı için önerilmemektedir.  Ancak siğili olan hastalarda Hpv tipinin üretilmesi oldukça kolaydır. Bu hastalarda mevcut siğillerden örnek alınarak Hpv tiplendirmesi için gönderilir. Siğili olmayan erkeklerde penisten alınan sürüntü ve idrar ile Hpv testi yapılabilir. Ancak bu yöntemin hpv virüsünü tesbit etmedeki başarısı %50’dir. Bu nedenle rutin önerilmez ancak siğili olmayan hastalarda hpv tesbiti isteyenlerde hastaya bilgi verilerek uygulanabilir.

Peniste Siğil Olan Erkeklerde Gelişebilecek Problemler Nelerdir?

Penis siğilleri, görünümleri ve bulaşıcı olmaları, sık tekrarlama, gelecek doğurganlık ve kanser riski ile ilgili endişeleri ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar ile ilişkileri nedeniyle hasta ve partneri için önemli bir endişeye neden olabilir. Etkilenen hastaların% 20–30'unun cinsel yolla bulaşan hastalıklarla birlikte olduğu düşünülmektedir. Özellikle çok riskli kadınlarla birliktelik yaşayan erkeklerde bu nedenle cinsel yolla bulaşan hastalıklar panelinin çalışılması uygun olacaktır.

Etkilenen hastalar genellikle suçluluk, daha düşük özgüven ve üzüntü hissi yaşarlar. Penis siğilleri olan kişilerde daha fazla oranda cinsel işlev bozukluğu, depresyon ve anksiyete mevcuttur.  Bu hastalarda yaşam kalitesi olumsuz etkilenebilir.  Büyük lezyonlar kanayabilir, üretral obstrüksiyona neden olabilir ve cinsel ilişki sırasında kanama ve ağrı yapabilir. Kanser gelişimi bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler dışında sık görülmez. Penil siğilleri olan bireylerde, yüksek riskli HPV tipleri de aynı anda bulunabilir. Bu nedenle bu hastalar düzenli aralıklarla takip edilmelidir.

Peniste Siğil Olanlarda Takipte Neler Olabilir?

Eğer tedavi edilmezse, penis siğilleri nadiren kendiliğinden düzelir. Pekçok vakada ise aynı kalır yada boyut ve sayı olarak artabilir.  Penis siğillerinin bir kısmı tedavi olmadan gerileyebilir ancak bu süre ortalama süre yaklaşık 9 aydır. Bu süre zarfında penisteki siğiller hızla çoğalabilir. Doğru ilaç tedavisi ile  3–16 haftada % 35-100 arası düzelme görülebilir.  Siğillerin düzelmesine rağmen, HPV enfeksiyonu devam edebilir ve penisteki siğillerin tekrarlanmasına neden olabilir. Tekrarlama oranı, tedavinin ilk 6 ayı içinde % 25 - 65 arasında değişir. Subklinik enfeksiyonu, cinsel temastan sonra tekrarlayan enfeksiyonu ve bağışıklık yetmezliği olan hastalarda tekrarlama oranı yüksektir. 

 

Erkekte Cinsel Organda Siğil Tedavisi

Erkeklerde cinsel orrganda siğil tedavisi, lezyonların temizlenmesini hızlandırmak, başkasına ve kendisinin başka yerlerine bulaşmasını önlemek, duygusal stresi azaltmak, kozmetik görünümü iyileştirmek ve eğer varsa kaşıntı ve ağrı gibi semptomları hafifletmek için yapılır.  2 yıldan fazla süren penil siğillerin kendiliğinden düzelme ihtimalleri oldukça düşüktür. Bu hastalarda direkt olarak aktif tedavi düşünülmelidir.  Tedaviye dirençli vakalarda yada riskli birliktelik olanlarda cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların da incelenmesi önerilmelidir.

Aktif tedaviler mekanik, kimyasal, immünomodülatör ve antiviral yöntemlerle genital siğillerin yok edilmesidir.  Mevcut yöntemler etkinlik açısından birbirine benzerdir. Bir tedavinin diğer tedavi yöntemlerinden daha üstün olduğu kesin bir şekilde gösterilmemiştir. Tedavi yönteminin seçimi, doktorun tecrübesine, hastanın tercihine ve tolere edilebilirliğine ve lezyonların sayısına ve büyüklüğüne göre değişir. Tedavi seçiminde  etkinlik yanında, uygulama kolaylığı ve maliyet de dikkate alınmalıdır. 

Hasta Tarafından Uygulanan Tedaviler

Hastaya uygulanan tedaviler arasında podofilox (% 0.5) çözeltisi veya jeli, imiquimod 3.75 veya % 5 krem ​​ve sinekatechinler (polipheron E) % 15 merhem bulunur.  Podofilox (% 0.5) çözeltisi veya jeli, hücre döngüsü replikasyonu sırasında mikrotübüllerin parçalanması ve mitozun önlenmesi yoluyla doku nekrozuna neden olur. Penis siğillerin tedavisinde etkili olduğu gösterilen bir bitki reçinesi olan podofilotoksinden üretilmektedir.  Podofilox (% 0.5) çözeltisi veya jel haftada 3 gün şeklinde, günde iki kez lokal olarak uygulanır.  Tedavi süresi 4 haftaya kadar uzayabilir.  Başarı oranları % 45 - 75 arasındadır. Yan etkiler arasında, lokal rahatsızlık, kaşıntı, tahriş, yanma, ağrı, kızarıklık, ülserasyon ve uygulama yerinde renk değişiklikleri yer alır. Yan etkileri azaltmak için podofilotoksin, uygulamadan 1-4 saat sonra yıkanmalıdır.  Podofilotoksin uygulaması sırasında cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. 

Imiquimod % 3.75 ve% 5 krem halinde bulunur. Imiquimod, kişinin hücresel bağışıklık tepkisini arttırır ve ciltteki dendritik hücrelere ve makrofajlara bağlanarak HPV enfeksiyonuyla mücadele eder. Bu sırada salgılanan sitokinler, HPV'ye karşı öldürücü etki gösterir. Imiquimod ayrıca hücresel bağışıklık sistemini de aktive eder. % 5 imiquimod, lezyon temizlenene kadar haftada üç kez ve maksimum 16 haftaya kadar uygulanırken,% 3.75 imiquimod, 8 haftaya kadar her gece uygulanabilie.  Başarı oranları podofilox tedavisine benzerdir.  Topikal imiquimod yan etkiler arasında lokal tahriş, kaşıntı, yanma, kızarıklık, veziküller, ülserasyon ve uygulama bölgesinde renk değişikliği ve daha az sıklıkta grip benzeri semptomlar bulunabilir.  Yan etkileri en aza indirmek için, uygulamadan 6-10 saat sonra uygulama bölgesi sabun ve suyla yıkanmalıdır.

 

Sinecatechins merhem, yeşil çay yapraklarının bir ekstresidir ve % 10 ila 15 formülasyon olarak bulunur. Apoptozla ilişkili genlerin düzenlenmesi ve HPV enfeksiyonuna proinflamatuar yanıtta yer alan genlerin modülasyonu yoluyla viral replikasyonun azaltılmasını sağlar.  Sinecatechins merhem, 18 yaş ve üstü erkeklerde penil siğillerin güvenli ve etkili bir tedavisidir.  Sinecatechins merheminin 16 haftaya kadar günde üç kez uygulanması önerilir.  Bir sonraki uygulamadan önce merhem yıkamak gerekli değildir. Yan etkileri arasında, pruritus, yanma, rahatsızlık, tahriş, ağrı, kızarıklık, ödem, vezikül döküntüleri ve ülserasyonlar mevcuttur. Hastaların yaklaşık% 20'sinde yan etkiler oluşur.  İç çamaşırda boyanma yapması bir diğer yan etkisidir. 

Doktor Tarafından Uygulanan Tedaviler

Doktor tarafından uygulanan tedaviler arasında podophyllin, sıvı azot ile kriyoterapi, bikloroasetik veya trikloroasetik asit, oral simetidin, cerrahi eksizyon, elektrokoter ve karbon dioksit lazer tedavileri mevcuttur.  Podophyllin , podophyllotoxin'den türetilen% 25 likit sıvı, mitozu durdurarak ve doku nekrozuna neden olarak çalışır. İlaç tedavi başına maksimum 0,5 ml olacak şekilde 6 haftaya kadar haftada bir kez doğrudan penis siğiline uygulanır. Podophyllin% 25 likit muameleden 1-4 saat sonra yıkanmalıdır. Kullanımıyla ilişkili ölüm dahil rapor edilen toksisite nedeniyle, daha iyi bir güvenlik profiline sahip olan podofilox, saflaştırılmış şekli tercih edilir. 

Penil siğiller için tercih edilen bir tedavi yöntemi olan sıvı azot ile dondurma, bir püskürtme tabancası veya bir pamuk uçlu aplikatör yoluyla doğrudan lezyona uygulanabilir.  Sıvı azot, buz kristallerinin oluşumuyla hızlı donma yoluyla doku hasarına ve hücre ölümüne neden olarak çalışır.  Siğillerin yok edilmesi için gereken minimum sıcaklık −50 ° C'dir, ancak −20 ° C'lik bir sıcaklığın da etkili olduğuna inanılmaktadır.  Başarı oranı yaklaşık% 75'tir.  Yan etkiler arasında uygulama yerinde tedavi sırasında ağrı, kızarıklık, vezikül, erozyon, ülserasyon ve renk değişikliği bulunmaktadır. 

Bisikloroasetik ve trikloroasetik asit, nüfuz etme etkisi sınırlı olduğu için küçük penis siğillerin tedavisinde kullanılabilir.  Her iki ilaç da, protein parçalanması yoluyla hücre yıkımına neden olur. Uygulama alanında yanma hissi oluşabilir. Bikloroasetik veya trikloroasetik asit uygulanmasından sonra siğiller sıklıkla tekrarlayabilir. İlaç haftada üç kereye kadar uygulanabilir. Başarı oranları % 60 - 80 arasında değişir. 

Simetidin ise bir H 2 reseptör antagonisti, HPV karşı hücre aracılı bağışıklığın arttırılması yoluyla etki eder. İlaç güvenli, ağrısız ve iyi tolere edilir. 

Elektrokoter, karbondioksit lazer tedavisi veya cerrahi eksizyon, penis siğilinin mekanik tahribatı için kullanılan diğer tedavi yöntemleridir. Bu tedavi yöntemleri en yüksek başarı oranına sahiptir, ancak aynı zamanda cilt üzerinde iz bırakabilir. İşlemden 20 dakika önce lezyonlar üzerine uygulanan lokal anestetikler (EMLA) rahatsız edici olabilecek ağrıyı azaltacaktır. Büyük ve geniş lezyonların cerrahi olarak çıkarılması için nadiren genel anestezi gerekebilir.

 

Penise Siğil Önleme

Genital siğilleri önlemenin en önemli yolu tek ve güvenilir eşliliktir. Genital siğiller, yine cinsel birliktelik yaşını geciktirerek ve cinsel eş sayısını azaltarak bir dereceye kadar azaltılabilir. Lateks prezervatif, tutarlı ve doğru kullanıldığında HPV bulaşmasını azaltır. Mutlaka cinsel partnerler tedavi edilmelidir.

Hpv enfeksiyonun önlenmesinde önemli adımlardan biri de Hpv aşılarıdır. Cinsel aktivite başlamadan önceki HPV aşıları, HPV enfeksiyonunun primer önlenmesinde oldukça etkilidir.  Kızlar için HPV aşısı ile rutin aşılama yapılmasını tavsiye ediliyor. Aşı 9 yaşından sonra uygulanabilir.  Aşı için hedef yaş, kızlar ve erkekler için 11–12 yaşlarıdır. Üç doz HPV aşısı 0, 2 ve 6. ayda yapılmalıdır. Daha önce aşılamadıysanız, 26 yaşına kadar aşı önerilmektedir.  HPV aşıları, HPV enfeksiyonu ve buna bağlı olarak gelişen siğilerin yanı sıra penis kanserleri olasılığını da azaltır. Hem erkekleri hem de kadınları aşılamak, sadece erkekleri yada kadınları aşılamaktan daha faydalıdır.  Gardasil adı verilen dörtlü aşı, Hpv 6,11,16 ve 18 e karşı koruma sağlarken,  Gardasil-9 adı verilen dokuzlu aşı, HPV tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 tiplerine karşı koruma sağlar. İkili aşı (Cervarix) ise sadece yalnızca HPV tip 16 ve 18'e karşı koruma sağlar. Siğillerin önlenmesinde etkili değildir.

Peniste Siğil Tedavisi Fiyatları Ankara

Peniste siğil tedavisi merkezimiz doktorlarından Doç. Dr. Aydın Köşüş tarafından yapılmaktadır. Peniste siğil tedavisi fiyatları siğilin sayısına ve büyüklüğüne göre değişir. Kliniğimizde penis siğili tedavisi uygun fiyatlarla yapılmaktadır. Erkeklerde cinsel organda siğil tedavisi Ankara fiyatları için bize ulaşabilirsiniz.  

bottom of page