top of page

Kolposkopik Biyopsi Nedir, Nasıl Yapılır?

 

Kolposkopik biyopsi, jinekolojik muayenelerde sıkça kullanılan bir tanı yöntemidir. Özellikle rahim ağzı kanseri taramalarında ve anormal smear sonuçlarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede, kolposkopik biyopsi nedir, neden ve nasıl yapılır, anestezi gerekir mi, kanama ve cinsellik ile ilgili dikkat edilecekler nelerdir? Bu konulara değineceğiz.


kolposkopik biyopsi nedir, neden ve nasıl yapılır, fiyatları

Kolposkopik Biyopsi Nedir?


Kolposkopik biyopsi, bir jinekolojik muayene sırasında servikal (rahim ağzı) bölgenin yakından incelenmesi ve gerektiğinde doku örneği alınması işlemidir. Bu işlem, bir kolposkop adı verilen özel bir alet kullanılarak gerçekleştirilir. Kolposkop, servikal dokuları büyütülmüş bir şekilde gözlemlemeye olanak tanır ve anormal bölgeleri belirlemeye yardımcı olur. Anormal bölgeler saptandığında, doktorlar o bölgeden küçük bir doku örneği alarak histopatolojik inceleme için laboratuvara gönderirler.


Kolposkopik Biyopsi Neden Yapılır?


Kolposkopik muayene sonrası biyopsi, rahim ağzı kanseri taramalarında ve HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonunun değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılır. Özellikle, smear testi sonuçlarında anormal hücrelerin saptanması durumunda, biyopsi ile anormal alanın doğası ve ciddiyeti belirlenir. Bu, hastalığın erken teşhis edilmesi ve uygun tedavinin planlanması açısından kritik öneme sahiptir.


Kolposkopik biyopsi, rahim ağzı veya diğer jinekolojik bölgelerdeki anormal hücrelerin veya lezyonların daha yakından incelenmesi ve tanımlanması amacıyla yapılır. Genellikle aşağıdaki durumlar için yapılır:

 • Anormal smear testi sonuçları

 • HPV (Human Papillomavirus) enfeksiyonu pozitifliği

 • Servikal displazi veya servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) tespiti

 • Rahim ağzı lezyonlarının değerlendirilmesi

 • Servikal kanser taraması sonucu şüpheli bulguların varlığı

Kolposkopik muayene sonrası biyopsi, bu durumların doğru teşhis edilmesi ve uygun tedavi planının oluşturulması için önemlidir.


Kolposkopik biyopsi, servikal displazi, servikal polipler, servikal erozyon gibi birçok jinekolojik hastalığın tanısında kullanılır. Ayrıca, vajinal ve vulvar bölgedeki anormal alanların da değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Kolposkopik muayene sonrası biyopsi, sadece tanı değil, aynı zamanda tedavi sürecinde de kullanılabilir. Örneğin, CIN (Servikal İntraepitelyal Neoplazi) tanısı konulan hastalarda, LEEP (Loop Elektrocerrahi Eksizyon Prosedürü) gibi cerrahi tedavi yöntemlerine karar vermede biyopsi sonuçları dikkate alınır.


 1. Servikal Kanser Taramasında Kolposkopik Biyopsi

Servikal kanser taraması, rahim ağzı kanserinin erken evrelerini tespit etmek amacıyla yapılan önemli bir uygulamadır. Bu tarama genellikle smear testi veya HPV testi gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Ancak, smear testi sonuçlarında anormal hücreler saptandığında veya HPV testi pozitif çıktığında, biyopsi uygulanabilir. Kolposkopik muayene sonrası biyopsi, anormal hücrelerin doğasını ve ciddiyetini belirlemek için kullanılır. Bu şekilde, potansiyel olarak kanseröz hücrelerin varlığı doğrulanabilir ve gerekli tedavi planlaması yapılabilir.

 1. HPV Enfeksiyonu

HPV (Human Papillomavirus), rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biridir. HPV enfeksiyonu, rahim ağzındaki hücrelerde anormalliklere neden olabilir ve ilerleyen vakalarda servikal kansere yol açabilir. HPV testi pozitif çıkan veya smear testi sonuçları anormal olan hastalarda, kolposkopik biyopsi yapılarak enfekte hücrelerin varlığı doğrulanabilir ve servikal displazi veya kanser öncesi lezyonların varlığı belirlenebilir. Bu sayede, hastaların uygun tedaviye yönlendirilmesi ve hastalığın ilerlemesi önlenebilir.

 1. Servikal Displazi

Servikal displazi, rahim ağzının yüzeyindeki hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi ve değişmesi durumudur. Bu durum genellikle HPV enfeksiyonu ile ilişkilendirilir. Smear testi sonuçlarından veya HPV testi pozitifliğinden sonra, biyopsi yapılarak servikal displazinin varlığı ve ciddiyeti belirlenebilir. Kolposkopik muayene sonrası biyopsi sonuçlarına göre, hastanın tedavi planı oluşturulur ve gerekirse anormal hücrelerin çıkarılması için cerrahi müdahale yapılır.

 1. Servikal Polipler

Servikal polipler, rahim ağzının yüzeyinde benign (iyi huylu) tümörlerdir. Bu polipler, smear testi veya rutin jinekolojik muayeneler sırasında fark edilebilir. Ancak, poliplerin doğası ve potansiyel kanser riski belirlenmesi için kolposkopik biyopsi gerekebilir. Kolposkopik muayene sonrası biyopsi ile polip dokusundan küçük bir örnek alınarak histopatolojik inceleme yapılır ve polipin iyi huylu veya kanseröz olup olmadığı belirlenir.

 1. Diğer Jinekolojik Hastalıkların Tanısında

Kolposkopik biyopsi, servikal hastalıkların yanı sıra vajinal ve vulvar bölgedeki diğer jinekolojik hastalıkların tanısında da kullanılabilir. Örneğin, vajinal veya vulvar lezyonların doğası ve ciddiyeti belirlenmesi için biyopsi uygulanabilir. Bu sayede, hastalığın tipi ve evresi hakkında daha fazla bilgi elde edilir ve uygun tedavi planı oluşturulabilir.


Kolposkopik Biyopsi Nasıl Yapılır?


Kolposkopik muayene sonrası biyopsi, öncelikle bir kolposkop kullanılarak anormal alanın belirlenmesiyle başlar. Daha sonra, lokal anestezi uygulanır ve anormal bölgeden küçük bir doku parçası alınır. Bu doku örneği daha sonra histopatolojik inceleme için laboratuvara gönderilir.


Kolposkopik biyopsi ve ECC (Endoservikal Küretaj), rahim ağzı kanserinin erken tanısında kullanılan iki önemli tanı yöntemidir. Kolposkopik muayene sonrası biyopsi, rahim ağzı veya diğer jinekolojik bölgelerdeki anormal alanlardan doku örneği alınmasını sağlar. ECC ise rahim ağzının iç kanalından doku örneği alınmasını sağlar. Bu yöntemlerin kombinasyonu, servikal kanserin erken teşhisinde ve tedavi planının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.


Kolposkopik biyopsi, jinekolojik bir prosedür olup aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:


 1. Hazırlık: Hastanın jinekolojik muayene için uygun bir pozisyonda yerleştirilmesi sağlanır. Genellikle muayene masasına sırtüstü uzanması istenir.

 2. Lokal Anestezi: Rahim ağzı üzerine lokal anestezi uygulanır. Bu, işlem sırasında ağrı hissinin azaltılmasına yardımcı olur.

 3. Kolposkopik Muayene: Doktor, bir kolposkop adı verilen özel bir alet kullanarak rahim ağzını yakından inceler. Kolposkop, servikal dokuları büyütülmüş bir şekilde gözlemlemeye olanak tanır ve anormal alanları belirlemeye yardımcı olur.

 4. Anormal Alanın Belirlenmesi: Kolposkopik muayene sırasında doktor, rahim ağzında anormal görünümlü bölgeleri tespit eder. Bu bölgeler, kolposkop altında daha net görülebilir.

 5. Biyopsi: Anormal bölgeden küçük bir doku örneği alınır. Bu, genellikle bir biyopsi aleti veya bir küret kullanılarak yapılır. Doktor, anormal alanı lokal anestezi ile uyuşturduktan sonra doku örneğini alır.

 6. Örneklerin Gönderilmesi: Alınan doku örnekleri, histopatolojik inceleme için laboratuvara gönderilir. Bu inceleme, örneklerin mikroskopta incelenerek anormal hücrelerin varlığı ve ciddiyeti hakkında bilgi sağlar.

Kolposkopik biyopsi, genellikle hızlı ve basit bir işlem olup, birkaç dakika içinde tamamlanabilir. İşlem sırasında minimal rahatsızlık hissi veya hafif kramp benzeri ağrı hissedilebilir. Ancak, genellikle lokal anestezi kullanıldığı için bu rahatsızlık minimal düzeydedir.


Kolposkopik Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Kolposkopik biyopsi sonuçları, histopatolojik inceleme sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Bu sonuçlar, hastanın durumunu anlamak ve uygun tedavi planını oluşturmak için kullanılır. Anormal hücrelerin yaygınlığı, derecesi ve lokalizasyonu, tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Hastaların yaşına, gebelik durumuna, tıbbi geçmişine ve tercihlerine göre tedavi planı oluşturulur.

Kolposkopik Biyopsi Acıtır mı, Anestezi Gerekir Mi?


Kolposkopik biyopsi genellikle hafif bir rahatsızlık hissi verebilir ancak acı verici bir işlem değildir. Genellikle lokal anestezi kullanılarak yapıldığından, hastalar genellikle sadece hafif bir baskı veya rahatsızlık hissederler. İşlem sırasında minimal bir rahatsızlık hissedilebilir ancak çoğu hasta için tolerans edilebilir bir düzeydedir. Kolposkopik muayene sonrası biyopsi genellikle lokal anestezi altında yapılır. Bu, işlem sırasında hastanın ağrı veya rahatsızlık hissetmemesini sağlar. Nadiren, daha büyük veya daha derin biyopsiler için genel anestezi gerekebilir, ancak bu durumlar nadirdir.


Kolposkopik Biyopsi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?


Kolposkopik biyopsi sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Kanama: İşlem sonrası hafif kanama normaldir, ancak normalden fazla veya uzun süren kanama durumunda doktora başvurulmalıdır.

 • Ağrı ve Rahatsızlık: İşlem sonrasında hafif kramp veya rahatsızlık hissi normaldir. Ancak, şiddetli ağrı veya sürekli rahatsızlık hissedilirse doktora danışılmalıdır.

 • Enfeksiyon Belirtileri: İşlem sonrasında enfeksiyon belirtileri olan ateş, kokuşma, aşırı akıntı veya idrar yaparken yanma gibi belirtiler varsa, hemen doktora başvurulmalıdır.

 • Cinsel İlişki: İşlem sonrasında cinsel ilişki bir süre ertelenmelidir. Doktorun belirlediği süreye kadar cinsel aktiviteden kaçınılmalıdır.

 • İyileşme Süreci: İşlem sonrasında rahim ağzının iyileşme sürecine destek olmak için doktorun önerileri takip edilmelidir. Özellikle, duş alırken veya tampon kullanırken dikkatli olunmalıdır.

 • Takip Kontrolleri: Doktorun belirlediği takip kontrollerine düzenli olarak katılınmalıdır. Bu kontroller, işlemin başarısını değerlendirmek ve olası komplikasyonları izlemek için önemlidir.

 • Emosyonel Destek: İşlem öncesinde veya sonrasında duygusal olarak desteklenmek önemlidir. Olası endişeler veya sorular için doktora veya sağlık uzmanına başvurulabilir.

Bu noktalara dikkat edilmesi, işlem sonrası komplikasyonların önlenmesine ve iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olabilir.


Kolposkopi Biyopsi Sonrası Cinsel İlişki


Kolposkopik biyopsi sonrasında genellikle birkaç gün boyunca cinsel ilişki önerilmez. İşlem sırasında alınan doku örneğinin iyileşmesi için zaman gerekebilir ve bu süre içinde cinsel ilişki kaçınılması tavsiye edilir. Ayrıca, cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kanama veya ağrı gibi rahatsızlık hissi oluşmasını engellemek için bu süre önemlidir. Doktorun talimatlarına uyulması, iyileşme sürecini hızlandırabilir ve komplikasyon riskini azaltabilir.


Kolposkopik Biyopsi Sonrası Kanama


Kolposkopik biyopsi sonrasında hafif bir kanama görülebilir. Ancak bu genellikle minimal düzeydedir ve birkaç gün içinde kendiliğinden durur. Nadir durumlarda daha şiddetli kanama görülebilir, bu durumda doktora başvurulmalıdır. Kanama kontrol altına alınamazsa, acil tıbbi müdahale gerekebilir. Kanamanın kontrol altına alınması ve gerektiğinde tedavi edilmesi için doktorun önerilerine uyulmalıdır.


Kolposkopik Biyopsi Sonrası Tedavi Seçenekleri Nelerdir?


CIN (Servikal İntraepitelyal Neoplazi) Tedavisi


CIN, servikal dokuda görülen kanser öncesi lezyonlardan biridir. Kolposkopik biyopsi sonrası CIN teşhisi konulan hastalarda, tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Tedavi seçenekleri, lezyonun ciddiyetine ve yaygınlığına bağlı olarak değişir. Hafif CIN vakalarında, hastaların durumu izlenir ve lezyonlar genellikle kendiliğinden iyileşir. Orta veya ciddi CIN vakalarında ise tedavi gerekebilir. Tedavi seçenekleri arasında Loop Elektrocerrahi Eksizyon Prosedürü (LEEP), konizasyon, radyofrekans ablasyon gibi cerrahi yöntemler, lazer tedavisi, kriyoterapi (soğuk tedavisi) ve topikal uygulamalar bulunmaktadır.


 • LEEP (Loop Elektrocerrahi Eksizyon Prosedürü): LEEP, servikal lezyonların cerrahi olarak çıkarılması için kullanılan etkili bir yöntemdir. Kolposkopik biyopsi sonuçlarına dayanarak, CIN veya servikal kanser öncesi lezyonlar teşhis edilir ve uygun hastalara LEEP prosedürü uygulanabilir. Kolposkopik muayene sonrası biyopsi, lezyonun doğasını ve yaygınlığını belirlemek için önemlidir ve LEEP işlemi için gereken kapsamı belirlemeye yardımcı olur. Bu sayede, cerrahi müdahalenin boyutu ve kapsamı, lezyonun özelliklerine göre belirlenir ve hastaya en uygun tedavi sağlanır.


 • Radyofrekans Ablasyon ve Diğer Alternatif Tedavi Yöntemleri: Radyofrekans ablasyon, rahim ağzı lezyonlarının tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir. Bu yöntemde, radyofrekans enerjisi kullanılarak lezyonun dokusu tahrip edilir ve yok edilir. Kolposkopik biyopsi sonuçlarına dayanarak, lezyonun doğası ve yaygınlığı değerlendirilir ve uygun hastalara radyofrekans ablasyon uygulanabilir. Diğer alternatif tedavi yöntemleri arasında lazer tedavisi, kriyoterapi, topikal uygulamalar ve konizasyon gibi yöntemler de bulunmaktadır. Hangi tedavi yönteminin kullanılacağı, hastanın durumuna, lezyonun özelliklerine ve hastanın tercihlerine bağlı olarak belirlenir.

Kolposkopik Biyopsi ile Servikal Kanserin Erken Tanısı ve Tedavisi


Kolposkopik muayene sonrası biyopsi, servikal kanserin erken tanısında önemli bir rol oynar. Anormal smear sonuçları veya HPV testi pozitifliği gibi belirtilerle başvuran hastalarda, kolposkopik biyopsi ile servikal dokuda potansiyel kanseröz lezyonlar belirlenebilir. Erken tanı sayesinde, hastalığın ilerlemesi önlenebilir ve uygun tedavi planı oluşturulabilir. Servikal kanserin tedavi seçenekleri, lezyonun ciddiyetine ve yaygınlığına bağlı olarak değişir. Cerrahi müdahaleler, radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi gibi tedavi yöntemleri kullanılabilir. Hastaların tedavi planı, multidisipliner bir yaklaşımla belirlenir ve hastanın durumu göz önünde bulundurularak uygulanır.


Kolposkopik Biyopsi Fiyatları 2024 Ankara


Kolposkopik biyopsi fiyatları 2024 yılında Ankara ilinde, birkaç faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu faktörler arasında sağlık kuruluşunun tarifesi, doktorun deneyimi, kullanılan ekipmanın kalitesi ve işlem sırasında gereken diğer hizmetler yer alır. Ülkeden ülkeye ve sağlık kuruluşundan sağlık kuruluşuna fiyatlar farklılık gösterebilir. Genellikle, sağlık sigortanız varsa kolposkopik biyopsi işlemi sigorta kapsamında olabilir. Kolposkopik muayene sonrası biyopsi ücretleri hakkında detaylı bilgi için sağlık kuruluşunuza veya sigorta sağlayıcınıza danışmanız önemlidir.


Sonuç olarak;

Kolposkopik biyopsi, jinekolojik muayenelerde önemli bir tanı ve tedavi aracıdır. Servikal kanser taramalarında, anormal smear sonuçlarının değerlendirilmesinde ve jinekolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kolposkopik muayene sonrası biyopsi sonuçları, hastaların sağlık durumunu anlamak ve uygun tedaviyi planlamak için hayati öneme sahiptir.


Sıkça Sorulan Sorular


Kolposkopi Biyopsi Sonucu Kaç Günde Çıkar?


Kolposkopik biyopsi sonuçları genellikle birkaç gün içinde çıkar. Ancak, bu süre laboratuvarın yoğunluğuna ve hastanenin prosedürlerine bağlı olarak değişebilir. Sonuçlar alındıktan sonra, doktor hastayı sonuçlar hakkında bilgilendirir ve gerekirse tedavi planını belirler.


Kolposkopi Biyopsi Sonrası Adet Gecikmesi Olur Mu?


Kolposkopik biyopsi sonrasında adet gecikmesi nadir bir durumdur. Ancak, bazı hastalarda stres veya vücutta yaşanan hormonal değişiklikler nedeniyle adet düzensizlikleri görülebilir. Eğer hastada anormal adet düzensizlikleri veya gecikmeler yaşanıyorsa, bir doktora danışmak önemlidir.


Kolposkopi Biyopsi Sonrası Akıntı Olur Mu?


Kolposkopik muayene sonrası biyopsi sonrasında hafif bir vajinal akıntı normaldir. Ancak, akıntıda koku, renk değişikliği veya yoğunlukta artış gibi belirtiler varsa, bu enfeksiyon belirtisi olabilir ve bir doktora danışılmalıdır.


Kolposkopik Biyopsi Ne Kadar Sürer?


Kolposkopik biyopsi genellikle kısa bir işlem olup, ortalama olarak 15 ila 30 dakika arasında sürer. Ancak, işlemin tam süresi, alınan doku örneğinin mikroskop altında incelenmesi için gereken zamanı da içerebilir. İşlem öncesinde doktorunuz size işlemle ilgili detaylı bilgi verecek ve süre hakkında sizi bilgilendirecektir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page