top of page

Hpv Doğurganlığı ve Hamileliği Engeller mi?

Güncelleme tarihi: 31 Ara 2022

İnsan papilloma virüsü (HPV), cinsel yolla bulaşan yaygın bir virüstür. HPV, üreme sisteminin skuamöz epitelini, anal transformasyon bölgesini, gırtlak mukozal epitelini, bademcikleri ve orofarenksi enfekte eden bir DNA virüsüdür. Tüm temas noktalarından cinsel temas yoluyla bulaşır ve insidansı sosyoekonomik durum ve coğrafi konum ne olursa olsun her iki cinsiyette de nispeten yüksektir. HPV, tipine göre, rahim ağzı kanseri, iyi huylu lezyonların (siğiller veya papillomlar) ve intraepitelyal neoplazilerin oluşumundan sorumludur. Son çalışmalar, HPV ile doğurganlığın azalması arasında bir ilişki olduğu kadar yardımcı üreme teknolojisinin sonuçlarında bir değişiklik olduğunu öne sürüyor.

Hpv doğurganlık ve hamileliğe engel mi

HPV Virüsünün Erkek Doğurganlığı Üzerine Etkileri Nelerdir?


İnsan immün yetmezlik virüsü veya hepatit B ve C virüsleri gibi çeşitli viral enfeksiyonlarda olduğu gibi HPV virüsünün de sperm başına bağlanarak sperm parametrelerini olumsuz etkilediği söylenmektedir. Sperm örneklerinin HPV genotipleri 6,11, 16, 18, 31 ve 33'e maruz bırakılmasının sperm hareketliliği ve dölleme potansiyelini azalttığı öne sürülmüştür. Bu hastalarda spermlere karşı oluşan antikor seviyelerinin arttığı söylenmektedir. Diğer viral enfeksiyonlar aksine, HPV sperm kromozom sayısı etkilemez. HPV'nin kötü sperm kalitesiyle (azalmış sperm motilitesi, azalan toplam sperm sayısı, normal morfolojiye sahip düşük sperm sayısı ve azalan canlılık) ilişkili olduğu öne sürülmektedir.


HPV Virüsünün Kadın Doğurganlığı Üzerine Etkileri Nelerdir?


HPV pozitif sperm hücreli hastalarda doğal ve destekli kümülatif gebelik oranında bir azalma ve düşük oranında bir artış bulmuştur. HPV ile enfekte spermatozoa ile oluşan blastosistin trofoblast hücrelerinin enfeksiyonu nedeniyle daha düşük implantasyon potansiyeline sahip olduğu, buna bağlı olarak düşük riskinin arttığı düşünülmektedir.


HPV Virüsünün Tüp Bebek Üzerine Etkileri Nelerdir?


Yardımcı üreme teknolojisi sırasında spermde HPV varlığının, daha düşük döllenme oranlarına ve artan düşük oranlarına yol açtığı bildirilmiştir. IUI tedavisi gören HPV pozitif kadınların gebelik elde etme şanslarının daha düşük olduğu bulunmuştur.


Tüp bebek tedavisi endikasyonu olan infertilite sorunları olan kadınların genel popülasyona göre iki kat daha sık HPV ile ilişkili anormal lezyonlar sergiledikleri bilinmektedir. HPV ile enfekte olan grupta blastosist oluşum oranının sağlıklı gruba kıyasla önemli ölçüde daha düşük olduğu da gösterilmiştir. Buna rağmen bu kadınlarda tüp bebek tedavisi sonrası elde edilen gebelik sonuçlarını HPV virüsünün değiştirmediği söylenmektedir.


HPV Virüsünün Sperm Dondurma Üzerine Etkileri Nelerdir?


Onkoloji hastaları ve sağlıklı kontroller arasında dondurulmuş sperm hücrelerinde HPV varlığının yüzdesini karşılaştıran bir çalışmada, kontrollere kıyasla HPV ile enfekte olmuş sperm hücrelerinin önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulundu. HPV'nin aşırı soğutma koşullarında dahi DNA bütünlüğünü koruyabildiği tesbit edilmiştir. HPV'nin dünya çapında çok yaygın olması ve gerçek enfeksiyon insidansının doğru olarak hesaplanmaması nedeniyle sperm bankacılığından önce tüm semen örneklerinde HPV incelemesi yapılması önerilmektedir. Ayrıca, çapraz bulaşma olasılığı henüz kanıtlanmamış olmasına rağmen, HPV pozitif sperm örneklerinin sağlıklı örneklerden farklı tanklarda dondurularak saklanması önerilmektedir.


Şu andaki bilgilerimize göre, erkeklerde HPV enfeksiyonu, kötü sperm kalitesine ve artan antisperm antikor oranlarına neden olabilir. HPV enfeksiyonunun eşlik ettiği durumlarda gebelik sırasında düşük oranı ve erken membran rüptürü daha yüksek görünmektedir. Tüp bebek tedavisinde gebelik sonuçları üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı düşünülmektedir.


HPV Virüsüne Bağlı Kanserlerin Kadın Doğurganlığı Üzerine Etkileri Nelerdir?


Rahim ağzı kanseri ya da öncü lezyonlar varsa, bunun tedavisi hamile kalmayı engelleyebilir ve hamileliği sürdürmeyi zorlaştırabilir. Bu hastalarda rahim ağzının bir kısmı veya tamamı çıkarılır. Bu işlem rahim ağzı yetmezliğine neden olarak erken doğumlara yol açabilir. Bunun nedeni, doku çıkarılmasının servikal mukus üretiminizi değiştirebilmesidir. Ayrıca serviks açıklığının daralmasına neden olabilir. Bunlar, spermin yavaşlamasına ve yumurtanın döllenmesini zorlaştırmasına neden olabilir. İlerlemiş rahim ağzı kanseriniz varsa, biraz daha kapsamlı bir ameliyat geçirebilirsiniz. Tamamen rahim alınabilir. Bu durumlarda hamile kalma şansınızı kaybedeceksiniz.

Erkeklerde de penis kanseri ve buna bağlı uygulanan kanser tedavileri erkek faktöründeki bozulmaya bağlı kadın doğurganlığını azaltabilir.


HPV Aşısının Kadın Doğurganlığı Üzerine Etkisi Var mıdır?


Hpv aşısının da kısırlık yapabileceğine dair spekülasyonlar vardı. Ancak yapılan çalışmalarla Hpv aşılarının kısırlığa neden olmadığı, aksine HPV virüsüne karşı koruyucu etkisi ile HPV nin üreme potansiyeli üzerindeki olumsuz etkilerini engellediği gösterilmiştir.

723 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page