top of page

Yağ Bezesi (Lipom) Neden Olur, Nasıl Geçer?

Yağ bezesi, tıbbi adıyla lipom veya adipoz tümör, vücutta sıkça karşılaşılan iyi huylu tümörlerden biridir. Deri altında sert kitle şeklinde hissedilir. Bu makalede, yağ bezesinin ne olduğu, neden oluştuğu, belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri gibi konularda ayrıntılı bilgiler sunulacaktır. Ayrıca, bu bezeler hakkında bilinmesi gereken önemli detaylar ve sıkça sorulan sorular da ele alınacaktır.


Bu tümörler, genellikle cilt altında, derinin alt tabakalarında ya da vücudun çeşitli bölgelerinde hatta kadınlarda ve erkeklerde genital bölgede ve cinsel organlarda oluşabilirler. Adipoz tümörleri genellikle yumuşak ve taşınabilir olup, genellikle ağrısızdır. Çoğu durumda, yağ kitleleri zararsızdır ve tedavi gerektirmez. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bu bezeler rahatsızlık verebilir veya görünüşü rahatsız edici olabilir, bu durumda ameliyatla çıkarılması düşünülebilir.


Yağ bezelerinin boyutu genellikle değişkenlik gösterir, küçük bir nohut tanesinden büyük bir portakala kadar değişebilir. Adipoz tümörleri genellikle yavaş büyürler ve genellikle sabit bir boyuta ulaşır ve daha fazla büyümezler. Bazı durumlarda, kitleler hızlı bir şekilde büyüyebilir, bu durumda doktor tarafından kontrol edilmesi önemlidir.


Yağ Bezesi (Lipom) Neden Olur, Nasıl Geçer

Yağ Bezesi (Lipom) Nedir?


Lipom, cilt altında bulunan yağ hücrelerinin birikmesiyle oluşan, genellikle zararsız ve yavaş büyüyen bir tümördür. Vücutta herhangi bir yerde görülebilmekle birlikte, en sık kafada, omuzlar, sırt, kollar ve bacaklarda bulunur. Genital bölgede cinsel organlarda da görülür. Lipomlar, genellikle yumuşak, hareketli ve ağrısız kitleler olarak hissedilir.


Lipomlar farklı türlerde olabilir ve bazıları diğerlerine göre daha sık görülür:

 • Subkutan Lipomlar: En yaygın türüdür ve deri altındaki adipoz dokusunda bulunur. Cilt altında yumuşak, hareketli kitleler olarak hissedilir.

 • Derin Lipomlar: Kaslar arasında veya daha derin dokularda bulunabilir. Derin lipomlar, yüzeydekilere göre daha az belirgindir ve genellikle MR veya BT gibi görüntüleme yöntemleriyle tespit edilir.

 • Spindle Cell Lipomlar: Yassı hücrelerle karakterizedir ve genellikle erkeklerde görülür. Bu tip daha sert yapılı olabilir ve genellikle boyun ve sırt bölgesinde bulunur.

 • Pleomorfik Lipomlar: Farklı şekillerde ve büyüklüklerde hücrelerden oluşur. Pleomorfik olanlar nadir görülür ve genellikle boyun ve üst sırt bölgesinde ortaya çıkar.

 • Angiolipomlar: Adipoz dokusu ve kan damarlarından oluşur ve genellikle ağrılıdır. Bu tip daha sık genç yetişkinlerde görülür ve ağrılı olması nedeniyle diğerlerinden ayrılır.


Yağ Bezesi Neden Oluşur?


Yağ bezesinin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı faktörlerin lipom oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülmektedir:

 • Genetik Yatkınlık: Ailede öyküsü olan kişilerde gelişme riski daha yüksektir. Bu durum, lipomların genetik faktörlerle bağlantılı olabileceğini göstermektedir. Lipomatoz adı verilen genetik bir durum, çoklu lipomların oluşumuna neden olabilir.

 • Travma: Derideki küçük yaralanmalar veya travmalar, adipoz hücrelerinin bir araya gelmesine ve oluşumuna neden olabilir. Ancak, her travmanın lipom oluşturduğu söylenemez. Bazı teorilere göre, travma sonrasında yağ hücrelerinin anormal şekilde çoğalması lipoma yol açabilir.

 • Yaş: Genellikle orta yaşlı yetişkinlerde daha sık görülür. Çocuklarda ve yaşlılarda daha nadir ortaya çıkar. Orta yaş grubunda, özellikle 40-60 yaş arası bireylerde daha yaygındır.

 • Obezite: Aşırı kilo, vücutta yağ hücrelerinin birikmesine ve oluşumuna yol açabilir. Ancak zayıf kişilerde de lipomlar görülebilir. Obezite, lipomların sayısını ve büyüklüğünü artırabilir.

 • Metabolik Bozukluklar: Bazı metabolik bozukluklar ve endokrin hastalıklar oluşumunu tetikleyebilir. Özellikle diyabet ve hiperlipidemi gibi durumlar lipom gelişme riskini artırabilir.

 • Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara kıyasla daha sık görülme eğilimindedir.

 • Yanlış Beslenme: Dengesiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları yağ metabolizmasını etkileyerek adipoz kitlesi oluşumuna katkıda bulunabilir.


Belirtileri


Lipomlar genellikle belirgin belirtiler göstermezler. Ancak, bazı durumlarda aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Yumuşak ve Hareketli Kitle: Cilt altında yumuşak, süngerimsi ve parmakla dokunulduğunda kolayca hareket eden kitleler olarak hissedilir. Çoğunlukla, üzerindeki deri normal görünür ve rengi değişmez. Boyutu genellikle 1-3 cm arasında değişir, ancak bazıları daha büyük olabilir.

 • Ağrısız: Çoğu ağrı yapmaz, ancak bazı durumlarda sinirlere veya kan damarlarına baskı yaparak rahatsızlık veya ağrıya neden olabilir. Özellikle angiolipomlar ağrılı olabilir. Sinirlerin üzerine baskı yapanlar, bölgesel ağrı ve hassasiyete yol açabilir.

 • Yavaş Büyüme: Genellikle yavaş büyür ve uzun süre aynı boyutta kalabilirler. Hızlı büyüyen bir kitle varsa, malignite şüphesiyle değerlendirilmelidir. Lipomun boyutunda ani bir değişiklik fark edilirse, doktora başvurulmalıdır.

 • Çoklu Lipomlar: Bazı kişilerde birden fazla olabilir, bu durum "lipomatoz" olarak adlandırılır. Lipomatoz, genetik yatkınlık nedeniyle birden fazla lipomun aynı anda gelişmesine neden olabilir.


Tanı Yöntemleri


Lipom tanısı genellikle fizik muayene ile konur. Doktor, lipomun boyutunu, şeklini ve hareketliliğini değerlendirerek tanıya ulaşır. Ancak, bazı durumlarda ek tanı yöntemleri de gerekebilir:

 • Ultrason: Yağ bezesi ultrasonda belli olur. Lipomun iç yapısını ve yağ hücrelerinin dağılımını incelemek için kullanılır. Bu yöntem, katı tümörlerden ayırt edilmesine yardımcı olur. Ultrason, lipomun cilt altındaki derinliğini ve büyüklüğünü net bir şekilde gösterir.

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Lipomun tam yerini ve büyüklüğünü belirlemek için detaylı görüntüler sağlar. Özellikle derin olanlarda kullanışlıdır. MR, çevre dokularla ilişkisini ve yapısal özelliklerini değerlendirmek için ideal bir yöntemdir.

 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Daha ayrıntılı görüntüler elde etmek için kullanılabilir. Lipomların çevre dokularla ilişkisini değerlendirmek için faydalıdır. BT, yerleşimini ve boyutunu belirlemede yardımcı olabilir.

 • Biyopsi: Lipomun kanserli olup olmadığını belirlemek için, şüpheli bir durum varsa, doku örneği alınarak laboratuvarda incelenir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi veya eksizyonel biyopsi yapılabilir. Biyopsi, malignite şüphesi olan lipomlarda kesin tanı koymak için kullanılır.


Tedavi Seçenekleri


Çoğu lipom tedavi gerektirmez ve zararsızdır. Ancak, estetik kaygılar, rahatsızlık veya ağrı gibi durumlarda tedavi seçenekleri değerlendirilir:

 • Ameliyatsın yağ bezesi tedavisi

  • Gözlem: Çoğu durumda, adipoz tümörleri zararsızdır ve herhangi bir tedavi gerektirmez. Doktorunuz bezeyi gözlemlemeyi tercih edebilir.

  • Liposuction: Yağ dokusunun emilmesi yöntemiyle lipomun çıkarılmasıdır. Daha az invaziv bir yöntemdir, ancak tamamen çıkarılması garanti edilemez. Özellikle büyük lipomlar için kullanışlıdır. Liposuction, minimal iz bırakarak lipomun alınmasını sağlar.

  • Steroid Enjeksiyonları: Lipomun küçülmesine yardımcı olabilir, ancak genellikle tamamen ortadan kalkmasını sağlamaz. Steroidler, iltihaplanmayı azaltarak boyutunu küçültebilir. Bu yöntem, ağrılı veya iltihaplı lipomlar için tercih edilebilir.

  • Radyofrekans ve Lazer Tedavisi: Daha küçük lipomlar için kullanılabilen alternatif tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler, yağ hücrelerini tahrip ederek küçülmelerini sağlar. Radyofrekans ve lazer tedavisi, minimal invaziv yöntemler olarak kabul edilir.

  • Kriyoterapi: Kriyoterapi, yağ kitleleri dondurarak yok etmeye yardımcı olabilir. Bu işlem genellikle küçük adipoz tümörleri için uygundur.

 • Cerrahi Çıkarım (yağ bezesi ameliyatı): Lipomun cerrahi olarak çıkarılması, en yaygın tedavi yöntemidir. Lokal anestezi altında yapılan bu ameliyat, tamamen alınmasını sağlar. Cerrahi çıkarım, tekrarlama riskini azaltır. Büyük veya derin lipomlarda ameliyat için genel anestezi gerekebilir.


Yağ Bezesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • İyi Huylu Tümör: Lipomlar kanser değildir ve nadiren kansere dönüşürler. Ancak, her yeni veya hızla büyüyen kitle mutlaka doktor tarafından değerlendirilmelidir. Liposarkom gibi nadir kanser türleri, bunlara benzeyebilir.

 • Tekrar Edebilir: Cerrahi olarak çıkarılan lipomlar nadir de olsa tekrar edebilir. Lipomun çıkarıldığı bölgedeki yağ hücrelerinin tekrar birikmesiyle yenileri oluşabilir. Tekrar etme riski, çıkarılan lipomun türüne ve boyutuna bağlıdır.

 • Çeşitli Boyutlar: Lipomlar birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar farklı boyutlarda olabilir. Büyük olanlar daha belirgin ve rahatsız edici olabilir. Lipomların boyutları genellikle yavaş yavaş artar.

 • Çeşitli Yerlerde Görülebilir: Vücudun herhangi bir yerinde görülebilir, ancak en sık kafada, omuz, sırt, bacak ve boyunda bulunur. Ayrıca, iç organlarda da lipomlar oluşabilir. İç organlarda bulunanlar semptom göstermedikçe genellikle fark edilmez.


Yağ Bezeleri İçin Evde Uygulanabilecek Doğal Tedaviler


Yağ kitleleri genellikle zararsızdır ve genellikle tedavi gerektirmezler. Ancak, estetik veya rahatsız edici hale geldiklerinde veya büyümeye başladıklarında, bir doktora danışmak önemlidir. Adipoz tümörleri için evde uygulanabilecek doğal tedaviler genellikle etkili olmaz, ancak bazı kişilerin semptomları hafifletebileceğine inanılan bazı yöntemler vardır.


Yağ bezelerini evde tedavi etmek için herhangi bir bilimsel olarak kanıtlanmış yöntem yoktur. Ancak, bazı kişiler elma sirkesi veya aloe vera gibi doğal ürünler kullanmayı tercih edebilir. Bu ürünlerin bezeleri küçültmeye yardımcı olabileceğine dair bazı anekdotlar olsa da, bu konuda herhangi bir bilimsel araştırma bulunmamaktadır.


Yağ Bezelerinin Komplikasyonları


Yağ bezeleri genellikle zararsızdır ve ciddi komplikasyonlara neden olmazlar. Ancak, nadir durumlarda bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

 • Estetik Sorunlar: Büyük adipoz tümörleri, cilt altında belirgin bir şekilde şişlik oluşturabilir ve estetik olarak rahatsız edici olabilir.

 • Basınç ve Rahatsızlık: Büyük yağ kitleleri, yakınındaki dokulara baskı yapabilir ve fiziksel rahatsızlık verebilir.

 • Enfeksiyon: Nadir durumlarda, bu bezelerin içindeki adipoz hücreleri iltihaplanabilir ve enfeksiyona neden olabilir. Bu durumda, kızarıklık, şişlik, ağrı veya ateş gibi belirtiler ortaya çıkabilir ve acil tıbbi müdahale gerekebilir.

 • Hızlı Büyüme: Bazı durumlarda, yağ bezeleri hızla büyüyebilir. Bu durumda, doktorunuzun kontrol etmesi önemlidir çünkü hızlı büyüyen kitleleri nadir durumlarda kanserle ilişkili olabilir.

 • Duysal Sorunlar: Nadir durumlarda, adipoz tümörleri sinirleri sıkıştırabilir ve duysal sorunlara neden olabilir.

Yağ bezelerinin genellikle zararsız olduğunu unutmamak önemlidir. Ancak, bu bezelerinizde herhangi bir değişiklik fark ederseniz veya komplikasyonlar gelişirse, bir doktora danışmak önemlidir.


Yağ Bezesi Patlaması


Yağ bezeleri, cilt altında bulunan adipoz hücrelerinden oluşan iyi huylu tümörlerdir. Genellikle yumuşak, hareketli ve ağrısızdırlar. Yavaş büyürler ve nadiren patlarlar.

Yağ bezesi patlaması:

 • Nadir bir durumdur.

 • Çeşitli nedenlerden dolayı olabilir:

  • Travma: Darbe veya kazalar kitlenin patlamasına neden olabilir.

  • Enfeksiyon: Enfeksiyonlu yağ bezesi iltihaplanabilir ve patlayabilir.

  • Sürtünme: Giysilerin veya diğer nesnelerin sürtünmesi bu bezenin tahriş olmasına ve patlamasına neden olabilir.


Yağ Bezeleri ile İlgili Yanlış Bilinenler


Yağ bezeleri hakkında birçok yanlış inanış bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanlar şunlardır:

 • Yağ Bezelerinin Kanserli Olduğu: Adipoz tümörleri genellikle zararsızdır ve kanserle ilişkili değildir. Ancak, yağ bezesinde herhangi bir değişiklik fark ederseniz veya şüpheli bir durum olduğunu düşünüyorsanız, bir doktora danışmanız önemlidir.

 • Yağ Bezelerinin Kendiliğinden Geçeceği: Adipoz kitleleri genellikle kalıcıdır ve kendiliğinden kaybolmazlar. Büyüme eğiliminde olabilirler ve büyüme durumunda bir doktora danışmak önemlidir.

 • Yağ Bezelerinin Sık Sık Oluştuğu: Adipoz tümörleri genellikle nadir olarak ortaya çıkarlar. Eğer sürekli olarak kitle oluşumu yaşıyorsanız, altta yatan başka bir durum olabilir ve bir doktora danışmanız önemlidir.

 • Yağ Bezelerinin Sıkıştırılması veya Delinmesinin İyileşmeye Yardımcı Olacağı: Yağ bezelerini sıkıştırmak veya delmek genellikle önerilmez. Bu durum enfeksiyon riskini artırabilir ve komplikasyonlara neden olabilir. Herhangi bir tedavi için bir doktora danışmak daha uygun olacaktır.


Yağ Bezelerinin Önlenmesi


Yağ bezelerinin tam olarak nasıl önleneceği konusunda kesin bir yöntem bulunmamaktadır. Ancak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimseyerek ve düzenli olarak doktor muayenelerine giderek önlem almak mümkündür. İşte adipoz kitlesinin oluşumunu olumsuz etkileyebilecek bazı adımlar:

 • Sağlıklı Beslenme: Dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimsemek bu bezelerin oluşumunu olumsuz etkileyebilir. Yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak, bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar ve protein tüketmek önemlidir.

 • Düzenli Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, vücuttaki yağ dengesini korumaya yardımcı olabilir. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik egzersiz yapmak önerilir.

 • Kilo Kontrolü: Obezite adipoz kitlesinin oluşumunu artırabilir. Sağlıklı bir kiloyu korumak, yağ bezelerinin oluşumunu azaltabilir.

 • Düzenli Doktor Muayeneleri: Düzenli olarak doktor muayenelerine gitmek, bu bezelerin erken teşhis edilmesine ve gerektiğinde tedavi edilmesine yardımcı olabilir.

 • Sigara ve Alkol Tüketiminin Sınırlanması: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi yağ kitlesinin oluşumunu artırabilir. Bu nedenle, sigara içmemek ve alkol tüketimini sınırlamak önemlidir.

Yağ bezelerinin oluşumunu tamamen önlemek mümkün olmasa da, sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimseyerek ve düzenli doktor kontrollerine giderek riskleri azaltabilirsiniz.


Yağ Bezesi ile Kanserli Yağ Bezesi Arasındaki Fark Nedir?


Yağ bezelerinin %99'undan fazlası iyi huyludur. Kanserli yağ bezesi (liposarkom) oldukça nadirdir. Kanserli yağ bezesinin belirtileri şunlardır:

 • Hızlı büyüme

 • Ağrı

 • Ciltte renk değişikliği veya ülserasyon


Sonuç olarak;


Yağ bezesi (lipom), genellikle zararsız ve tedavi gerektirmeyen, cilt altında oluşan yağ hücrelerinin birikmesiyle oluşan bir tümördür. Genetik yatkınlık, travma ve obezite gibi faktörler oluşumuna katkıda bulunabilir. Yağ bezeleri, fizik muayene ile kolayca tanınabilir ve cerrahi yöntemler başta olmak üzere çeşitli tedavi seçenekleri ile ortadan kaldırılabilir. Bilinmesi gereken en önemli bilgi, genellikle iyi huylu oldukları ve kansere dönüşme risklerinin düşük olduğudur. Daha fazla bilgi edinmek ve gerekli durumlarda tedavi seçeneklerini değerlendirmek için bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.


Sıkça Sorulan Sorular


Yağ Bezesi Kendiliğinden Geçer mi?

Küçük yağ kitleleri kendiliğinden geçebilir. Ancak, büyük veya problemli adipoz tümörleri genellikle kendiliğinden geçmez.


Yağ Bezesi Tehlikeli midir?

Bu bezeler genellikle tehlikeli değildir. Nadir durumlarda, kanserli hale gelebilirler.


Yağ Bezesi Ameliyatı Zor mudur?

Yağ bezesi ameliyatı genellikle basit bir işlemdir.


Yağ Bezesi Tekrar Çıkar mı?

Ameliyatla çıkarılan bu beze tekrar çıkabilir.


Yağ Bezesine Ne İyi Gelir?

Yağ bezesine iyi gelen herhangi bir kesin tedavi yoktur. Ancak, aşağıdakiler semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir:

 • Ağrı kesici: Ağrı varsa, ibuprofen veya parasetamol gibi reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.

 • Sıcak kompres: Sıcak kompres, ağrı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir.

 • Masaj: Masaj, bu bezenin yumuşamasına yardımcı olabilir.


Yağ Bezesi Oynar mı?

Evet, yağ bezeleri genellikle cilt altında oynar ve elle kolayca hissedilir, bu da onların tanısını kolaylaştırır.


Yağ Bezesi ve Kist Arasındaki Fark

Yağ kitleleri homojen adipoz dokusundan oluşurken, kistler içerisinde sıvı veya diğer maddeler bulunduran kapsüllerdir. Kistler enfekte olabilir ve ağrılı olabilir, bu tümörler ise genellikle ağrısızdır. Bu arasındaki farklar ayrımı kolaylaştırır.


Yağ Bezesi Uyuşma Mide Bulantısı Yapar Mı?

Büyük bezeleri, yerel sinirlere baskı yaparak uyuşma veya karıncalanma hissi yaratabilir. Mide bulantısı gibi sistemik semptomlar ise adipoz tümörleri ile doğrudan ilişkili değildir.


Yağ bezesi için hangi doktora gitmeliyim?

Yağ kitlesi ile ilgili endişeleriniz varsa, bir genel cerrah, jinekolog veya plastik cerraha başvurabilirsiniz. Önemli olan bu konuda deneyimli bir hekim olamsıdır.


Yağ bezesi masajla geçer mi?

Masajın bu bezelerini geçirdiğine dair bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Büyük ya da rahatsızlık veren yağ bezeleri için masajın etkili olabileceği düşünülmez.


Yağ bezesi kremle geçer mi?

Yağ bezelerini geçirdiğine dair etkili bir krem bulunmamaktadır. Rahatsızlık veren bu bezeler için bir uzmana danışmak daha uygun olabilir.


Yağ bezesi sıkılır mı?

Yağ tümörleri sıkılmamalıdır çünkü bu enfeksiyon riskini artırabilir ve lezyonun daha fazla rahatsızlık vermesine neden olabilir. Yağ bezelerinin tedavisi için bir dermatologa başvurmak en uygunudur.


Yağ bezesi aldırma ameliyatı ne kadar sürer?

Yağ bezesi aldırma ameliyatı genellikle basit bir işlem olup 20 ila 30 dakika arasında sürebilir. Ancak bezeyi alacak olan cerrahın deneyimi, bezenin büyüklüğü ve konumu gibi faktörler süreyi etkileyebilir.


Yağ bezesi patolojiye gönderilir mi?

Evet, yağ bezesi ameliyatı sonrasında çıkarılan doku patoloji laboratuvarına gönderilerek incelenir. Bu, bezenin iyi huylu olduğundan emin olmak için yapılır.

Yağ bezesi ağrı yapar mı?

Genellikle adipoz tümörleri ağrı yapmazlar. Ancak bazı durumlarda büyüklükleri veya konumları nedeniyle hafif bir rahatsızlık hissi oluşturabilirler.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page